[1]
P. Aspers, ”Sociologförbundet har ordet: Att tillsätta tjänster och fördela medel”, SoFo, vol. 48, nr 2, s. 79–80, apr. 2011.