[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 48, nr 3, s. 109–118, juli 2011.