[1]
M. Ring, ”Sociologförbundet har ordet: En kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör”, SoFo, vol. 48, nr 3, s. 119–119, juli 2011.