[1]
H. Ekerwald, ”Från redaktören: Datoriserad manuskripthantering”, SoFo, vol. 47, nr 2, s. 3–4, apr. 2010.