[1]
L.-E. Berg, ”Att inte spänna kärran framför hästen: precisering av Meads ’rollövertagande’”, SoFo, vol. 47, nr 2, s. 5–23, apr. 2010.