[1]
P. Aspers, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 47, nr 2, s. 119–120, apr. 2010.