[1]
J. Westerstrand, ”Kung slår dam: våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige”, SoFo, vol. 47, nr 3, s. 5–34, juli 2010.