[1]
M. Dahlstedt, ”Hårda nypor för ett mjukt samhälle? Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige”, SoFo, vol. 47, nr 3, s. 35–56, juli 2010.