[1]
H. Nordvall, ”Publikdragande namn eller aktivistermed drag i? Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete”, SoFo, vol. 47, nr 3, s. 73–97, juli 2010.