[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 47, nr 3, s. 83–91, juli 2010.