[1]
Redaktionen, ”Sociologförbundet har ordet”, SoFo, vol. 47, nr 3, s. 95–96, juli 2010.