[1]
H. Ekerwald, ”Från redaktören: Från Göteborg till Yokohama”, SoFo, vol. 47, nr 4, s. 3–4, okt. 2010.