[1]
V. Parker, L. Lööf, och I. Kåreholt, ”After work: en longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa”, SoFo, vol. 47, nr 4, s. 5–30, okt. 2010.