[1]
K. Borell och A. Gerdner, ”Motstånd och stöd: en studie av svenska muslimska församlingar”, SoFo, vol. 47, nr 4, s. 31–43, okt. 2010.