[1]
M. Burawoy, ”Sociologförbundet har ordet: Utmaningar för den globala sociologin – från Göteborg till Yokohama”, SoFo, vol. 47, nr 4, s. 64–68, okt. 2010.