[1]
Redaktionen, ”Redaktionens förord”, SoFo, vol. 36, nr 1, s. 5, jan. 1999.