[1]
M. Szebehely, ”Omsorgsarbetets olika former: Nya klasskillnader och gamla könsmönster i äldreomsorgen”, SoFo, vol. 36, nr 1, s. 7–32, jan. 1999.