[1]
W. Korpi och J. Palme, ”Robin Hood, Matteus eller strikt likhet? En jämförande studie av välfärdsstatens institutioner och strategier för att minska ojämlikhet och fattigdom i västländerna”, SoFo, vol. 36, nr 1, s. 53–92, jan. 1999.