[1]
S. Svallfors, ”Välfärdsregimer och välfärdsopinioner: En jämförelse mellan åtta västländer”, SoFo, vol. 36, nr 1, s. 93–119, jan. 1999.