[1]
G. Cigéhn, ”Klassidentitet vid seklets slut”, SoFo, vol. 36, nr 1, s. 121–139, jan. 1999.