[1]
A. Hetzler, ”Att begå samhällsförändring: Välfärdsstatens sociologi och dess sociologer”, SoFo, vol. 36, nr 1, s. 141–154, jan. 1999.