[1]
V. Östberg, ”Bam i klassrum. Kamratstatus, statusfordelning och psykiskt välbefinnande”, SoFo, vol. 36, nr 2, s. 36–62, apr. 1999.