[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 36, nr 3, s. 95–127, juli 1999.