[1]
M. Gähler, ”Att skiljas är att dö en smula...: Skilsmässa och psykisk ohälsa hos svenska kvinnor och män”, SoFo, vol. 36, nr 4, s. 4-39, okt. 1999.