[1]
R. Lidskog, ”Mot en gränslös demokrati? Politiska responser på globala miljöhot”, SoFo, vol. 36, nr 4, s. 40–75, okt. 1999.