[1]
H. Thörn, ”Vad är globalisering? Sociologin utmanad”, SoFo, vol. 36, nr 4, s. 76–113, okt. 1999.