[1]
E. Dahlström, ”Manuel Castells tankar om informationsåldern”, SoFo, vol. 36, nr 4, s. 114–124, okt. 1999.