[1]
S. T. Anttila, ”Att förhålla sig till tidigare forskning: ett argumentationsanalytiskt perspektiv”, SoFo, vol. 35, nr 1, s. 31–55, jan. 1998.