[1]
Redaktionen, ”Författarpresentation”, SoFo, vol. 34, nr 1-2, s. 357–359, apr. 1997.