[1]
Redaktionen, ”Redaktionens förord”, SoFo, vol. 34, nr 3, s. 5, juli 1997.