[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 34, nr 3, s. 86–113, juli 1997.