[1]
M. Franzén, ”Våldet och staden: En kritisk granskning av svensk kriminologisk forskning”, SoFo, vol. 34, nr 4, s. 24–50, okt. 1997.