[1]
M. Bäck-Wiklund och B. Bergsten, ”Moderna fäder mellan tradition och relation”, SoFo, vol. 33, nr 1, s. 48–70, jan. 1996.