[1]
Redaktionen, ”Författarpresentation”, SoFo, vol. 33, nr 1, s. 103, jan. 1996.