[1]
K. Jacobsson och G. A. Øygarden, ”Ekonomernas Guernica: Rädslans metaforer och produktionen av mening”, SoFo, vol. 33, nr 2-3, s. 106–129, juli 1996.