[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 33, nr 2-3, s. 133–162, juli 1996.