[1]
Redaktionen, ”Författarpresentation”, SoFo, vol. 33, nr 2-3, s. 163, juli 1996.