[1]
Redaktionen, ”Författarpresentation”, SoFo, vol. 33, nr 4, s. 128, okt. 1996.