[1]
Redaktionen, ”Från redaktionen”, SoFo, vol. 32, nr 1, s. 2, jan. 1995.