[1]
R. Lidskog, ”Sociologins objekt eller politikens begrepp? Reflektioner kring begreppet ’civilt samhälle’”, SoFo, vol. 32, nr 1, s. 31–55, jan. 1995.