[1]
Redaktionen, ”Från redaktionen”, SoFo, vol. 32, nr 2, s. 2–3, apr. 1995.