[1]
R. Lidskog, ”Mellan sociologi och ekologi? Om det sociologiska studiet av miljöfrågan”, SoFo, vol. 32, nr 2, s. 7–36, apr. 1995.