[1]
Redaktionen, ”Författarpresentation”, SoFo, vol. 32, nr 3, s. 110, juli 1995.