[1]
Redaktionen, ”Författarpresentation”, SoFo, vol. 32, nr 4, s. 107, okt. 1995.