[1]
O. Agevall, ”Weber, kausaliteten och oändligheten”, SoFo, vol. 31, nr 3, s. 57–78, juli 1994.