[1]
M. Carleheden, ”Alternativ eller rekonstruktion: Om Habermas kritik av Marx”, SoFo, vol. 31, nr 3, s. 79–91, juli 1994.