[1]
Redaktionen, ”Recensioner”, SoFo, vol. 31, nr 3, s. 92–104, juli 1994.