[1]
Redaktionen, ”Från redaktionen”, SoFo, vol. 30, nr 2, s. 2, apr. 1993.