[1]
C. Edling och S. Eldén, ”Redaktionen har ordet”, SoFo, vol. 55, nr 4, s. 3–4, jan. 2019.