[1]
H. Ekerwald, ”Redaktören har ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science och Sociological Abstracts”, SoFo, vol. 46, nr 3, s. 3–4, juli 2009.